Điều chỉnh vốn Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga HN

06/12/2014 22:01

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương đàm phán các hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ cho Dự án.

Điều chỉnh vốn Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga HN 1
Đảm bảo tiến độ dự án Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đang là một trong những thách thức

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 393 triệu Euro (trong đó vốn ODA cần bổ sung là 304,99 triệu Euro, vốn đối ứng cần bổ sung là 88,01 triệu Euro) cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Về cơ chế tài chính trong nước, UBND thành phố Hà Nội vay lại 100% vốn ODA bổ sung trị giá 304,99 triệu Euro; Ngân sách thành phố Hà Nội tự thu xếp vốn đối ứng bổ sung cho Dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương đàm phán các hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ cho Dự án.

UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, thẩm định lại tổng mức đầu tư Dự án đảm bảo hiệu quả và hợp lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch triển khai từng gói thầu trong thời gian tới, bao gồm kế hoạch giải phóng mặt bằng, trong đó nêu rõ các biện pháp cần thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan nhằm đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, tránh gây ra các chậm trễ mới cho Dự án.

Bình Minh