Điều khiển phương tiện không có GPLX bị phạt bao nhiêu tiền?

29/11/2016 08:03

Qui định mức xử phạt với người điều khiển phương tiện không có Giấy phép lái xe tùy thuộc vào dung tích xe.

Điều khiển phương tiện không có gplx bị phạt bao nhiêu tiền?

Nghị định 46 quy định mức xử phạt không có GPLX đối với người điều khiển ô tô khi tham gia giao thông lên tới 6 triệu đồng - Ảnh minh họa.

Điều khiển phương tiện không có GPLX phạt bao nhiêu tiền?

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đã có hiệu lực từ 1/8/2016. Đây là văn bản mới nhất, thay thế cho các Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và 107/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

Qui định mức xử phạt không có GPLX với mô tô dưới 175 cm3

* Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền lên tới 1,2 triệu đồng.

Cụ thể, tại Điểm a, Khoản 5, Điều 21 Nghị định 46 quy định Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về Điều kiện của người Điều khiển xe cơ giới Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người Điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa.

Trong trường hợp người điều khiển có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia cũng cùng mức phạt trên ( Điểm b, Khoản 5, Điều 21).

Xem thêm video:

Qui định mức xử phạt không có GPLX với mô tô trên 175 cm3

* Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền lên tới 6 triệu đồng.

Cụ thể, tại Điểm b, Khoản 7, Điều 21 Nghị định 46 quy định Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về Điều kiện của người Điều khiển xe cơ giới, Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người Điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm một trong các hành vi: Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa.

Trong trường hợp người điều khiển Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang Điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng từ 06 (sáu) tháng trở lên ( Điểm a, Khoản 7, Điều 21); Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia ( Điểm c, Khoản 7, Điều 21) cũng cùng mức phạt trên là Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Chưa đủ tuổi điều khiển ô tô, xe máy bị phạt bao nhiêu tiền?

* Ngoài việc bị phạt tiền, người Điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 21; Điểm b Khoản 7 Điều 21 còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa.

TOÀN VĂN NGHỊ ĐỊNH 46 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG

Thanh Hà