Điều kiện kinh doanh hàng hải có gì mới?

27/10/2018 09:36

Một số điều kiện kinh doanh về đào tạo thuyền viên, dịch vụ hàng hải được Chính phủ điều chỉnh tại Nghị định 147/2018.

Điều kiện kinh doanh hàng hải có gì mới? 1

Nghị định 147/2018 tập trung sửa đổi, bổ sung điều kiện liên quan đến cơ sở đào tạo thuyền viên và DN cung cấp dịch vụ vận hành tuyến hàng hải - Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Trong đó, điều kiện của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải (tại Nghị định số 29/2017) và điều kiện cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành tuyến hàng hải (tại Nghị định số 70/2016) là những nội dung quan trọng được điều chỉnh.

Cụ thể, Nghị định 147 yêu cầu cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành; Có Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO do tổ chức chứng nhận có thẩm quyền cấp chậm nhất sau 18 tháng và có cơ sở dữ liệu điện tử quản lý chứng chỉ nghiệp vụ của thuyền viên hàng hải để tra cứu theo quy định của Công ước STCW chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo.

“Giảng viên dạy lý thuyết phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với môn học hoặc chuyên ngành được phân công giảng dạy. Giảng viên và huấn luyện viên dạy thực hành phải có giấy chứng nhận huấn luyện viên chính hoặc chứng chỉ tương đương do Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) hoặc đơn vị được IMO công nhận cấp theo quy định của Công ước STCW và đã đảm nhiệm chức danh trên tàu biển với mức trách nhiệm sỹ quan quản lý theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo, huấn luyện”, Nghị định 147 nêu rõ.

Đối với điều kiện cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành tuyến hàng hải, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phải đáp ứng các điều kiện: Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.

Nghị định 147 cũng yêu cầu người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ thuật, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải tối thiểu 5 năm. Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nêu trên phải có tối thiểu 1 cầu cảng, xưởng sản xuất và bảo trì báo hiệu.

Được biết, Nghị định 147/2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2018.

N.K