Điều kiện kinh doanh thiết bị ngụy trang ghi âm, ghi hình

23/05/2017 09:49

Cơ sở kinh doanh thiết bị ngụy trang ghi âm, ghi hình phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Điều kiện kinh doanh thiết bị ngụy trang ghi âm, ghi hình

 Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Ảnh minh họa: Lao động

Theo Nghị định 66 quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị vừa được Chính phủ ban hành, chỉ các cơ sở kinh doanh sau đây mới được kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị: Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; Cơ sở kinh doanh không thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cấp cho cơ sở kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị nêu trên. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT không quy định thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp phải ghi rõ thời hạn dưới đây: Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật; Giấy phép của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp cho cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn thì thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT không vượt quá thời hạn ghi trong các văn bản đó.

Hoài Thu