Điều lệ Đảng sửa đổi tại ĐH 19 ĐCS Trung Quốc có gì mới?

24/10/2017 19:37

Điều lệ Đảng sửa đổi vừa được thông qua trong Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19

Điều lệ Đảng sửa đổi tại Đh 19 Đcs trung quốc có gì mới?

Đoàn Chủ tịch Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc

Ngày 24/10, Điều lệ Đảng sửa đổi vừa được thông qua trong Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 có những nét mới đó là nêu cao cuộc chiến chống tham nhũng và bổ sung Sáng kiến Vành đai và Con đường. 

Nghị quyết của Đại hội 19 nêu rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc cần nỗ lực toàn diện nhằm đảm bảo việc duy trì cuộc chiến chống tham nhũng. Bên cạnh đó, Đại hội đã nhất trí bổ sung điều lệ theo nguyên tắc đạt tăng trưởng thông qua thảo luận và phối hợp, cũng như hoạt động theo đuổi Sáng kiến Vành đai và Con đường. 

Sáng kiến trên được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013, trong đó đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới thương mại và cơ sở hạ tầng kết nối châu Á với châu Âu và châu Phi dọc theo con đường tơ lụa cổ. Sáng kiến này bao gồm Vành đai Kinh tế Con đường tơ lụa và Con đường tơ lụa Hàng hải thế kỷ 21.

Trước đó, các đại biểu đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, thông qua Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cũng như thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội 19 đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh cùng ngày. Ban Chấp hành Trung ương khóa 19 sẽ họp phiên đầu tiên vào sáng 25/10 và tiến hành bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

B.T (Theo Xinhua)