Điều tra án hàng giả phát hiện thêm vụ lừa "chạy án"

14/05/2014 09:32

Mậu tìm gặp Long nhờ "chạy án" với giá 300 triệu đồng. Khi biết  mình bị lừa, Mậu làm đơn gửi Phòng PC 46 – CATP Hà Nội tố cáo Long.