Điều tra nhóm người lập dự án nông thôn mới, lừa tiền hỗ trợ

19/07/2015 21:28

Sau khi tư vấn cho các xã lập tờ trình, các đối tượng lừa đảo khuyến khích các DN nộp tiền…

Điều tra nhóm người lập dự án nông thôn mới, lừa tiền hỗ trợ 1
Một tuyến đường GTNT góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt đời sống nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị)

Chiều 19/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường cảnh giác các đối tượng lừa đảo liên quan đến việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian gần đây, trên địa bàn các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Trung, Vĩnh Tú, Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh), Cam An (huyện Cam Lộ), Gio Long, Hải Thái (huyện Gio Linh), Hải Thọ (huyện Hải Lăng) của tỉnh Quảng Trị xuất hiện một nhóm người tự xưng là người của Tập đoàn Xây dựng  Việt Nam – Cu Ba (VIS) đến làm việc về hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các đối tượng này đến tư vấn cho các xã... lập tờ trình xin hỗ trợ kinh phí các hạng mục công trình cần đầu tư trên địa bàn xã, rồi khuyến khích các doanh nghiệp cần việc làm nộp tiền từ 5 – 15 triệu đồng/công trình để... phục vụ việc ghi hình làm công tác tuyên truyền, quảng bá trên truyền hình, sau đó sẽ được tham gia thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

Một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn việc làm, đã vội ký quỹ hỗ trợ cho nhóm đối tượng này với số tiền 175 triệu đồng.

Điều tra nhóm người lập dự án nông thôn mới, lừa tiền hỗ trợ 2
UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hiện nay được phân cấp triệt để cho các địa phương thực hiện và công bố công khai, vì vậy các doanh nghiệp cần phải thận trọng để tránh bị lừa đảo.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở NT&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT và UBND các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác đối với các đối tượng nêu trên và các hoạt động tương tự có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban ngành liên quan hướng dẫn, giải thích cho các đơn vị, địa phương hiểu rằng Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh hiện nay được phân cấp triệt để cho các địa phương thực hiện và công bố công khai, vì vậy các doanh nghiệp cần phải thận trọng để tránh bị lừa đảo.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị giao Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo nhằm giữ gìn và bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Duy Lợi