Điều trị Methadone thí điểm với phạm nhân nghiện ma túy

03/04/2015 07:03

Bộ Công an ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai điều trị Methadone thí điểm đối với phạm nhân tại trại giam.

Điều trị methadone thí điểm với phạm nhân nghiện ma túy
Việc điều trị nghiện ma túy bằng Methadone trong trại giam sẽ cải thiện tâm lý, thể chất cho phạm nhân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai điều trị Methadone thí điểm đối với phạm nhân tại trại giam.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an ban hành ngay hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai điều trị Methadone thí điểm đối với phạm nhân tại trại giam.

M.T