Đình chỉ 3 phòng khám tư sai phạm

22/08/2014 10:59

Ba phòng khám này gồm: Phòng khám Chuyên sản phụ khoa 189 Giải Phóng; phòng khám Chuyên khoa xét nghiệm, sinh hóa 161 Giải Phóng và phòng khám có yếu tố nước ngoài tại 298 Nguyễn Trãi .

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo kết quả thanh tra các phòng khám tư đã phát hiện nhiều sai phạm, đặc biệt là tại các phòng khám sản phụ khoa.

TIN LIÊN QUAN


Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của một số cơ sở như: Phòng khám Chuyên sản phụ khoa 189 Giải Phóng; phòng khám Chuyên khoa xét nghiệm, sinh hóa 161 Giải Phóng (quận Đống Đa) và phòng khám có yếu tố nước ngoài tại 298 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân).

Qua kiểm tra 24 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có yếu tố nước ngoài, hầu hết bác sỹ người nước ngoài đã về nước. 

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng đã xử lý vi phạm, đình chỉ 33 quầy thuốc với những vi phạm chủ yếu là dược sỹ vắng mặt tại thời điểm kiểm tra, kinh doanh không phép, để lẫn thực phẩm chức năng với thuốc, bán lẻ thuốc không còn nhãn mác…

V.A