Đình chỉ, cảnh cáo 14 đăng kiểm viên xe cơ giới

11/04/2016 18:15

Đoàn kiểm tra của Cục Đăng kiểm VN đã phát hiện 14 đăng kiểm viên và 1 nhân viên nghiệp vụ vi phạm.

Đình chỉ, cảnh cáo 14 đăng kiểm viên xe cơ giới

Cục Đăng kiểm VN sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất chất lượng kiểm định phương tiện tại các đơn vị đăng kiểm

Cục Đăng kiểm VN vừa có thông báo gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc thông báo về việc kỷ luật đăng kiểm viên xe cơ giới trong 3 tháng đầu năm 2016 do vi phạm quy trình kiểm định phương tiện, dẫn đến các trường hợp xe không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được cấp chứng nhận kiểm định.

Cụ thể, qua kiểm tra đột xuất chất lượng xe vừa hoàn thành kiểm định tại 34 trung tâm đăng kiểm, các Đoàn kiểm tra của Cục Đăng kiểm VN đã phát hiện 14 đăng kiểm viên và 1 nhân viên nghiệp vụ vi phạm. Trong đó, đã đình chỉ hoạt động nghiệp vụ 1 tháng đối với 9 đăng kiểm viên, phê bình cảnh cáo 5 đăng kiểm viên khác và 1 nhân viên đăng kiểm.

Được biết mới đây, Cục Đăng kiểm VN tổ chức hai hội nghị về nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới tại khu vực phía Bắc và Nam, tiếp tục quán triệt lãnh đạo các trung tâm kiểm định xe cơ giới nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 08 ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện GTVT.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình yêu cầu lãnh đạo các đơn vị và trực tiếp là trưởng các dây chuyền kiểm định nâng cao ý thức, có trách nhiệm phòng chống sai phạm, tiêu cực. Đồng thời, các bộ phận chức năng thuộc Cục tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất các trung tâm đăng kiểm.

H.Lộc