Đình chỉ công tác 8 đăng kiểm viên do vi phạm về nghiệp vụ

19/08/2016 13:58

Cục Đăng kiểm VN hậu kiểm tại 19 trung tâm, đình chỉ công tác 8 đăng kiểm viên vi phạm quy trình kiểm định.

Đình chỉ công tác 8 đăng kiểm viên do vi phạm về nghiệp vụ

Cục Đăng kiểm VN tăng cường hậu kiểm để phát hiện các sai phạm trong hoạt động đăng kiểm

Ngày 19/8, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN (VR) Trần Kỳ Hình có văn bản gửi các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc thông báo về việc kỷ luật 8 đăng kiểm viên (ĐKV) với hình thức đình chỉ công tác 1- 2 tháng do vi phạm nghiệp vụ kiểm định (đánh giá, kết luận sai về tình trạng kỹ thuật phương tiện, không tuân thủ quy trình kiểm định). Đó là các ĐKV: Đinh Văn Sinh (trung tâm đăng kiểm 14-02D Quảng Ninh), Nguyễn Thế Sơn (trung tâm 29-04V Hà Nội), Hoàng Tuấn Anh (trung tâm 29-07D Hà Nội), Trần Đức Long (trung tâm 18-01S Nam Định), Ngô Văn Dâu và Ngô Thanh Phú (trung tâm 81-03D Gia Lai), Lê Bảo Lộc (trung tâm 47-04D Đắk Lắk). Trường hợp vi phạm khác là ĐKV Phan Duy Tùng (trung tâm 38-01S Nghệ An) đang chờ kết luận để xử lý.

Cục trưởng VR yêu cầu lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thông báo đến toàn thể cán bộ, ĐKV, nhân viên trong đơn vị và tổ chức họp rút kinh nghiệm, phòng ngừa sai phạm.

Trước đó, từ ngày 1/7-15/8/2016, bộ phận kiểm tra chuyên ngành của VR tổ chức kiểm tra đột xuất tại 19 trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc theo hình thức hậu kiểm các xe vừa hoàn thành kiểm định. Qua đó phát hiện 7 trung tâm đăng kiểm để xảy ra sai phạm.

Hồng Xiêm