Đình chỉ đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Thuận

06/08/2014 15:24

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình vừa ký quyết định đình chỉ hoạt động kiểm định của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-01S Bình Thuận (trực thuộc Sở GTVT Bình Thuận) từ ngày 8/8/2014. 

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình vừa ký quyết định đình chỉ hoạt động kiểm định của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-01S Bình Thuận (trực thuộc Sở GTVT Bình Thuận) từ ngày 8/8/2014.

TIN LIÊN QUAN


Đình chỉ đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Thuận 1
Trung tâm đăng kiểm 86 01S Bình Thuận

Quyết định nêu rõ: Đình chỉ hoạt động đối với trung tâm 86-01S “Để kiểm điểm, làm rõ sai phạm do Trung tâm không tổ chức kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định, dẫn đến nhiều đăng kiểm viên tiêu cực, cấp hồ sơ đăng kiểm không đúng quy định”. 


Trước đó, ngày 2/8, một tổ công tác của Cục Đăng kiểm VN khi phúc tra phương tiện 54V-7204, 86C-2686 và 86C-01801 mà Trung tâm 86-01S đã cấp chứng nhận kiểm định, phát hiện một số công đoạn kiểm định không đạt tiêu chuẩn. Ngày 4/8, Cục Đăng kiểm VN quyết định đình chỉ chức danh đăng kiểm viên không thời hạn đối với Phó Giám đốc trung tâm Trần Đình Tuệ và ba đăng kiểm viên khác liên quan (Ung Đoàn Hiển, Nguyễn Văn Hiếu và Phan Chí Hải). Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin từ Cục Đăng kiểm VN, ngày 3/8, Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận đã có quyết định đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Trần Đình Tuệ để làm rõ sai phạm.

Hồng Xiêm