Đình chỉ lưu hành thuốc Erythromycin

16/01/2015 16:57

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô thuốc Erythromycin 250 mg, lô sản xuất 13004AN, ngày sản xuất 30/7/2013, hạn dùng 30/7/2016, số đăng ký VN-15027-11...

Theo đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Mekophar và nhà phân phối sản phẩm gửi ngay thông báo tới các cơ sở điều trị, kinh doanh thuốc, thu hồi toàn bộ lô thuốc kể trên và gửi báo cáo về Cục Quản lý dược trước 12/2.