Đình chỉ lưu hành thuốc Thăng trĩ Nam Dược

24/07/2014 07:14

Đó là lô thuốc "Thăng trĩ " số: 0153; NSX: 1/11/2013; HD: 1/11/2016; SĐK: V832-H12-10, do Công ty TNHH Nam Dược sản xuất. 

Đó là lô thuốc “Thăng trĩ “ số: 0153; NSX: 1/11/2013; HD: 1/11/2016; SĐK: V832-H12-10, do Công ty TNHH Nam Dược sản xuất.

Sản phẩm Thăng trĩ Nam Dược bị đình chỉ lưu hành

Tại quyết định đình chỉ của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), ngày 22/7/2014, khẳng định, lô thuốc trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính Thăng ma và Hoàng Kỳ, đồng thời yêu cầu đơn vị sản xuất và nhà phân phối phải gửi thông báo và thu hồi toàn bộ lô thuốc trên và báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2014.


Trước đó, vào ngày 10/7 và 15/7, Cục Quản lý Dược cũng đã đình chỉ lưu hành đối với các sản phẩm thuốc Gingob Soft Capsules (Ginkgo biloba extract 40mg), số lô: 006121; NSX: 17/12/2012; HD: 16/12/2015; SĐK: VN-8253-09, do Công ty Alpha Pharm Co. Ltd, Korea sản xuất, Công ty Pharmix Corp đăng ký; Công ty TNHH MTV Dược T.Ư 3 nhập khẩu và thuốc Nefian (Lansoprazole Capsules 30mg), số lô: BC1113024; NSX 25/11/2013; HD: 24/11/2016; SĐK: VN-15739-12, do Công ty Brawn Laboratories Ltd. India sản xuất, Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các đơn vị nhập khẩu và phân phối những sản phẩm thuốc này phải lập tức thu hồi toàn bộ số thuốc trên và báo cáo cho Cục Quản lý Dược.

Ban Mê