Đình chỉ một đăng kiểm viên kiểm định sai kết quả

20/03/2015 10:14

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm quyết định đình chỉ chức danh 1 tháng đối với đăng kiểm viên vì kiểm định sai kết quả.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN vừa quyết định đình chỉ chức danh đăng kiểm viên (ĐKV) 1 tháng đối với ĐKV Nguyễn Thế Đạt của Trung tâm Đăng kiểm 98-01S Bắc Giang, do không tuân thủ đúng quy trình kiểm định phương tiện và đánh giá sai kết quả kiểm định.

Cụ thể, ngày 6/3/2015, Đoàn kiểm tra của Cục Đăng kiểm VN đã phúc tra đột xuất một xe ô tô đã được đơn vị trên kết luận đạt tiêu chuẩn, cấp tem và giấy chứng nhận kiểm định. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại phát hiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật do bộ phận dẫn động lái bị dơ, thuộc trách nhiệm trực tiếp của ĐKV Nguyễn Thế Đạt.

Nguyên nhân do ĐKV đã không tuân thủ đúng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan trong công tác kiểm định xe cơ giới, tương ứng mức kỷ luật khiển trách đã được quy định tại Thông tư số 42 của Bộ GTVT. Cục Đăng kiểm VN cũng đã gửi văn bản đề nghị Sở GTVT Bắc Giang xem xét và có hình thức kỷ luật về mặt hành chính ĐKV nói trên theo thẩm quyền.

Hồng Xiêm