Định giá tài sản khi bồi thường

27/11/2017 13:02

Tôi tham gia mua sản phẩm bảo hiểm nhà. Xin hỏi, trong trường hợp xảy ra tình huống cần bảo hiểm...

Định giá tài sản khi bồi thường

Việc định giá tài sản sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể cung cấp cho Bảo hiểm PVI các hóa đơn mua hàng, giấy biên nhận hoặc báo giá sửa chữa tài sản

Hỏi: Tôi tham gia mua sản phẩm bảo hiểm nhà. Xin hỏi, trong trường hợp xảy ra tình huống cần bảo hiểm và tôi muốn khiếu nại đòi bồi thường thì Bảo hiểm PVI sẽ tiến hành định giá các tài sản của tôi như thế nào? Xin cảm ơn!

Đăng Học (Hà Nam)

Trả lời: Chào bạn! Vấn đề bạn hỏi xin trả lời như sau: Việc thanh toán bồi thường cho thiệt hại của tài sản bên trong ngôi nhà dựa trên cơ sở “Giá trị thay thế mới” có nghĩa là bất kỳ tài sản nào bị mất hoặc không thể sửa chữa được sẽ được thay thế bởi một tài sản mới tương tự cùng loại và không có chất lượng tốt hơn. Chi phí sửa chữa các tài sản bị thiệt hại cũng sẽ được bồi thường.

Việc định giá tài sản sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể cung cấp cho Bảo hiểm PVI các hóa đơn mua hàng, giấy biên nhận hoặc báo giá sửa chữa tài sản.

Nếu tài sản bị tổn thất hoặc thiệt hại là một bộ phận cấu thành của tài sản khác, mức độ tổn thất sẽ tương ứng với tỉ lệ hợp lý trên tổng giá trị tài sản, tùy thuộc vào chức năng của bộ phận đó.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI