Dính nhiều vi phạm, Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị xử phạt 435 triệu đồng

27/12/2019 14:38

Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội vừa bị UBCKNN xử phạt 435 triệu đồng do mắc nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban quyết đinh xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (Ảnh minh hoạ).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 1047/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 1046/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Tổng số tiền phạt lên tới 435 triệu đồng.

Theo đó, Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 2/2017.

Đồng thời, Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2016, BCTC Quý 1, 3, 4/2017, BCTC Quý 2, 3/2018, BCTC bán niên năm 2017, 2018 đã được soát xét. Công ty cũng không CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017.

Ngoài ra, doanh nghiệp này bị phạt thêm 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Đáng chú ý, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã có hành vi vi phạm hành chính chào bán 2 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong tháng 9/2015 nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Để khắc phục hậu quả, Công ty phải thu hồi cổ phiếu đã chào bán và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Biển Ngọc