Dioxin từ khí, nước thải sau xử lý rác vượt phép 5.000 lần

05/03/2016 18:06

Nhiều nhà máy xử lý rác thải có hàm lượng dioxin trong khí thải và nước thải vượt nhiều lần cho phép.

dioxin từ khí, nước thải sau xử lý rác vượt phép 5.000 lần
Dioxin từ khí, nước thải sau xử lý rác vượt phép 5.000 lần. Ảnh minh hoạ

Theo kết quả mẫu phân tích hàm lượng dioxin/furan trong khí thải tại 2 lò đốt rác ở miền Bắc, rất nhiều nhà máy xử lí rác thải có hàm lượng dioxin và các hợp chất tương tự dioxin (viết tắt là DRCs) cao gấp nhiều lần mức cho phép; thậm chí có nơi cao gấp 5.000 lần.

Kết quả phân tích mẫu của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga (Bộ Quốc phòng) tại một số lò đốt, cơ sở xử lí rác thải tại Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hoá và TP.Hồ Chí Minh về hàm lượng dioxin cũng cho thấy có 7/18 mẫu có hàm lượng trung bình (TEQ) cao vượt ngưỡng. Trong đó, nhiều mẫu cao hơn giới hạn tối đa cho phép hàng nghìn lần.

Cụ thể, tại lò đốt rác thải công nghiệp tại Hải Dương có hàm lượng DRCs tới 46.800 pg TEQ/Nm3 (gấp 81 lần mức cho phép).

Riêng tại TP.HCM, trong số 5 mẫu lấy từ 2 trạm xử lý chất thải nguy hại và 1 công ty môi trường thì có 3 mẫu vượt mức. Trong đó có 1 mẫu vượt tới 5.000 lần.

Nguyên nhân là do các lò đốt rác hầu hết cũ, lạc hậu và công nghệ xử lý nước thải kiểu ướt, tiềm ẩn nguy cơ lớn về việc xả thải dioxin ra môi trường.

Bên cạnh đó là khoảng 400 lò đốt rác thải y tế suốt 15 năm qua phần lớn sử dụng công nghệ lò đốt tại các bệnh viện, gây ô nhiễm môi trường.

Theo Bộ TNMT, khí thải chưa được lọc dioxin và các hợp chất có độc tính giống dioxin, tro sau khi đốt xong là chất thải nguy hại chứa dioxin và furan. Nếu chôn lấp hay thải ra sông, hồ thì nguy cơ dioxin nhiễm vào đất, vào nước.

Hiện Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) đang đề xuất mở rộng điều tra, đánh giá ô nhiễm dioxin từ các lò đốt; đồng thời tiến hành xây dựng lại quy chuẩn lò đốt công nghiệp để đảm bảo môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

C.Sơn