DN bảo hiểm nhân thọ bị phạt đến 100 triệu nếu tạo điều kiện rửa tiền

20/12/2019 14:43

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số...

Keyword đầu tiên có dấu
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bị phạt đến 100 triệu nếu tạo điều kiện rửa tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28-8-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21-3-2018 của Chính phủ.

Trong đó, Nghị định 80/2019/NĐ-CP bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Cụ thể, phạt tiền từ 30 triệu đến 60 triệu đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và phạt tiền từ 50 triệu đến 100 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền. Đối với hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 90 triệu đến 100 triệu đồng.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về chống tài trợ khủng bố thì bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố. Đối với hành vi không tố giác tài trợ khủng bố thì sẽ bị phạt tiền từ 90 triệu đến 100 triệu đồng.

Mã Lương (TH)