Trong ngày 19/05, cử tạ Việt Nam có 3 VĐV tham dự 3 trận chung kết, lần lượt ở hạng mục 45kg nữ, 55kg nam và 49kg nữ.
Trong ngày 19/05, cử tạ Việt Nam có 3 VĐV tham dự 3 trận chung kết, lần lượt ở hạng mục 45kg nữ, 55kg nam và 49kg nữ.
Biển Ngọc