Cụ thể, Công an phường và dân phòng phường Dịch Vọng đã phối hợp tiến hành tháo dỡ hàng loạt những lều bạt của các hàng quán dựng lên tuỳ tiện tại vỉa hè công viên Cầu Giấy.
Cụ thể, Công an phường và dân phòng phường Dịch Vọng đã phối hợp tiến hành tháo dỡ hàng loạt những lều bạt của các hàng quán dựng lên tuỳ tiện tại vỉa hè công viên Cầu Giấy.
Phùng Đô