Trên phố Hoàng Quán Chi, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tháo dỡ nhiều lều bạt.
Trên phố Hoàng Quán Chi, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tháo dỡ nhiều lều bạt.
Phùng Đô