Cùng với đó là thu giữ dụng cụ bán nước của các hàng quán như bàn ghế, thùng xốp...
Cùng với đó là thu giữ dụng cụ bán nước của các hàng quán như bàn ghế, thùng xốp...
Phùng Đô