Tại phố Trương Công Giai, khi thấy lực lượng công an, nhiều chủ quán nước tại đây đã nhanh chóng bỏ chạy.
Tại phố Trương Công Giai, khi thấy lực lượng công an, nhiều chủ quán nước tại đây đã nhanh chóng bỏ chạy.
Phùng Đô