Với dụng cụ đơn giản chỉ là một thùng xốp chế làm bàn để đồ, vài ba cái ghế nhựa nhỏ, nên các chủ quán nhanh chóng di dời khỏi hiện trường khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện.
Với dụng cụ đơn giản chỉ là một thùng xốp chế làm bàn để đồ, vài ba cái ghế nhựa nhỏ, nên các chủ quán nhanh chóng di dời khỏi hiện trường khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện.
Phùng Đô