"Lực lượng công an phường và liên ngành thường xuyên tuần tra, xử lý những vi phạm trật tự đô thị tại vỉa hè xung quanh công viên Cầu Giấy, nhưng vì là buôn bán nhỏ lẻ, dụng cụ đơn giản nên không ít trường hợp đã xử lý nhưng lại tiếp tục đến đây bán nước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp tái phạm”, ông Chính nói.
"Lực lượng công an phường và liên ngành thường xuyên tuần tra, xử lý những vi phạm trật tự đô thị tại vỉa hè xung quanh công viên Cầu Giấy, nhưng vì là buôn bán nhỏ lẻ, dụng cụ đơn giản nên không ít trường hợp đã xử lý nhưng lại tiếp tục đến đây bán nước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp tái phạm”, ông Chính nói.
Phùng Đô