Đo khí tươi tại tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng

11/11/2014 16:17

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa ký văn bản thống nhất đề nghị của Sở KH-CN Đà Nẵng về phương án đo khí tươi và chất lượng không khí tại tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng.

Đo khí tươi tại tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng 1
Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (trái ảnh)

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đo chất lượng không khí cấp cho tòa nhà thông qua hai chỉ tiêu Oxy (O2) và Dioxide Carbon (CO2). Số tầng được đo là từ tầng 5 đến tầng 31. Mỗi tầng sẽ có 8 điểm đo. Tổng số điểm đo O2 và CO2 đều là 216 điểm nhằm xác định nồng độ O2 và CO2 trong điều kiện các HRV (các bộ trao đổi nhiệt) vận hành 75% tải. Nếu không đạt yêu cầu, hệ thống sẽ vận hành HRV ở chế độ toàn tải để đo.

Hoạt động đo này sẽ được tiến hành ngay trong tháng 11/2014 với kinh phí thực hiện không quá 95,92 triệu đồng và do Sở KH-CN Đà Nẵng là đơn vị chủ trì.

PV