Trước đây, Đỗ Thị Hà từng bị nghi ngờ chiều cao 1m75 là "ảo"  trong nhiều shoot hình chụp chung với Lương Thùy Linh (cao 1m77) khi cả hai đứng cạnh nhau khá chênh lệch.
Trước đây, Đỗ Thị Hà từng bị nghi ngờ chiều cao 1m75 là "ảo" trong nhiều shoot hình chụp chung với Lương Thùy Linh (cao 1m77) khi cả hai đứng cạnh nhau khá chênh lệch.
Hiểu Đồng