Tuy nhiên trong những hình ảnh mới, hai người đẹp biết cách tạo dáng cân đối để bớt lệch chiều cao khi đi cạnh nhau
Tuy nhiên trong những hình ảnh mới, hai người đẹp biết cách tạo dáng cân đối để bớt lệch chiều cao khi đi cạnh nhau
Hiểu Đồng