Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra tại Cần Thơ

05/08/2019 18:57

Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Thành ủy Cần Thơ

Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra tại Cần Thơ 1
Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 5/8, tại TP Cần Thơ, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 gắn với kết quả thực hiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến tại 7 đơn vị của Thành ủy TP Cần Thơ gồm: Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ, Quận ủy Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng, Huyện ủy Cờ Đỏ, Phong Điền, Đảng ủy Công an TP và Sở Giáo dục và đào tạo TP. Trong đó, tập trung kiểm tra về công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết đợt kiểm tra lần này đoàn sẽ tìm hiểu về những kết quả Thành ủy Cần Thơ thực hiện hai Nghị quyết nói trên. Đồng thời nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người dân để có những đề xuất, kiến nghị với Ban Bí thư, Bộ chính trị.

Thời gian kiểm tra tại TP Cần Thơ từ ngày 5/8 đến 15/8.

Lê An