Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Bộ GTVT

12/05/2017 18:02

Chiều nay (12/5), Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra theo chương trình về công tác cán bộ tại Bộ GTVT.

Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Bộ GTVT 1

Chiều nay (12/5), Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra theo chương trình về công tác cán bộ tại Bộ GTVT

Chiều nay (12/5), Đoàn công tác của Bộ Chính trị do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải theo Quyết định số 469-QĐNS/TW thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị Khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (Ban hành theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị Khóa X) đối với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT. 

Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng cho biết: Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) tại Bộ GTVT.

"Đây là chương trình kiểm tra xuất phát từ tình hình thực tế và để giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Kết luận số 24-KL/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Năm 2017, Bộ Chính trị đã thành lập 5 Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận này đối với 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 5 Ban Cán sự Đảng của 5 bộ, ngành Trung ương", ông Trần Quốc Vượng nói.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định, kế hoạch của Đoàn công tác tại Bộ GTVT.

Theo đó, sau buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Đoàn công tác sẽ thực hiện việc kiểm tra công tác nói trên tại một số cấp ủy Đảng thuộc các Đảng bộ trực thuộc Bộ GTVT. Dự kiến, Đoàn công tác sẽ thực hiện kiểm tra tại Bộ GTVT, báo cáo Bộ Chính trị trước 30/6/2017.

Đoàn công tác đã nghe ông Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT thay mặt lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT trình bày báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT. Sau đó, các ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT phát biểu ý kiến giải đáp các vấn đề mà Đoàn công tác nêu ra.

Cũng tại buổi làm việc, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của các thành viên trong Đoàn cũng như chỉ đạo của ông Trần Quốc Vượng, đồng thời giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các đơn vị được Đoàn kiểm tra làm việc theo chương trình tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn công tác thực hiện tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị giao.

T.Bình