Đoàn công tác tháp tùng Thủ tướng đi nước ngoài không quá 12 người

02/09/2017 08:48

Số lượng của Đoàn công tác tháp tùng Thủ tướng đi nước ngoài không được quá 12 người.

Đoàn công tác tháp tùng thủ tướng đi nước ngoài không quá 12 người

Số lượng của Đoàn công tác tháp tùng Thủ tướng đi nước ngoài không được quá 12 người

Đó là một trong những nội dung của dự thảo Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ do Bộ Ngoại giao soạn thảo.

Theo Dự thảo, các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ bao gồm: các chuyến thăm chính thức, thăm làm việc, tham dự hội nghị quốc tế và tham dự các hoạt động khác theo lời mời của Lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế.

Về nguyên tắc tổ chức các chuyến đi công tác, dự thảo quy định: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ an toàn, chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm các yêu cầu về đối ngoại.

Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, công tác lễ tân, thông tin tuyên truyền; Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm về công tác hậu cần của các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào yêu cầu của chuyến thăm và trên cơ sở kiến nghị của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đoàn công tác. Quyết định thành phần tham gia đoàn công tác cần được phát hành chậm nhất 20 ngày trước thời gian chuyến thăm.

Dự thảo cũng nêu rõ về thành phần đoàn công tác tháp tùng Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đi công tác nước ngoài.

Theo đó, đoàn chính thức gồm Lãnh đạo: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ (đối với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ); Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước, các tổ chức quốc tế đến thăm, Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc Lãnh đạo đơn vị được phân công chủ trì tổ chức đoàn doanh nghiệp (trong trường hợp có đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ).

Số lượng Đoàn chính thức không quá 12 người, trừ những trường hợp đặc biệt do đồng chí trưởng đoàn quyết định.

Đoàn tùy tùng gồm các cán bộ cấp vụ, chuyên viên thuộc: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan; Đoàn báo chí; Đoàn doanh nghiệp (khi có yêu cầu)…

Minh An