Đoàn kiểm tra thấy gì khi thị sát nhà máy thép ShengLi Thái Bình?

26/05/2020 10:17

Đoàn kiểm tra phát hiện một số tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy thép ShengLi và đã yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Hoạt động sản xuất tại nhà máy thép ShengLi, khu công nghiệp Cầu Nghìn của tỉnh Thái Bình bị người dân tố cáo gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài

Ngày 7/5, Báo Giao thông đăng bài “Người Thái Bình kêu trời vì ô nhiễm từ nhà máy thép ShengLi” phản ánh về hoạt động sản xuất của nhà máy thép ShengLi tại khu công nghiệp Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khoẻ của người dân trong một thời gian dài.

Thông tin với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Văn Ngoạn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra về hoạt động sản xuất của nhà máy thép ShengLi.

Việc kiểm tra bắt đầu từ ngày 13/5. Tại thời điểm kiểm tra, công ty không vận hành lò nấu thép, chỉ vận hành lò luyện thép với lý do dịch bệnh Covid-19, công ty giảm thời gian làm việc. Công ty hoạt động vào ban đêm vì giá điện ban đêm rẻ hơn so với giá điện ban ngày. Vì vậy, không đánh giá được chất lượng xử lý của hệ thống lọc bụi.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện một số tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường của công ty như: vẫn có nước chảy ra từ bên trong công ty tại vị trí thoát nước mưa (về cảm quan có váng dầu phát sinh); chưa thực hiện đầu tư sửa chữa, thay thế, nghiệm thu và đưa vào vận hành thiết bị quan trắc khí thải tự động.

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty khẩn trương rà soát lại toàn bộ hệ thống nước thải, nước mưa của nhà máy, thu gom triệt để nước thải phát sinh đưa về trạm xử lý đạt quy chuẩn môi trường quy định.

Công ty phải thực hiện lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với khí thải, lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình trước khi hệ thống quan trắc tự động được đưa vào vận hành chính thức.

Đức Tâm