Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát huy truyền thống đi trước mở đường

17/07/2015 11:38

Đồng chí Trịnh Thu Hà, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT đã trúng cử Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT.

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát huy truyền thống đi trước mở đường 1
Hội nghị đã bỏ phiếu bầu bổ sung 10 đồng chí ủy viên BCH và Ủy ban kiểm tra

Ban Chấp hành (BCH) Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2017 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, đưa ra phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2017.

Kết thúc Hội nghị, Phó Bí thư Đoàn TN Bộ GTVT Nguyễn Thành Tưởng đã thông qua Đề án kiện toàn nhân sự BCH Đoàn. Đồng thời, Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung 10 đồng chí vào ủy viên BCH và Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2012-2017.

Đồng chí Trịnh Thu Hà, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT đã trúng cử Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Ủy viên BCH Đảng Bộ, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Đảng, đoàn thể đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đoàn Thanh niên Bộ trong giữa nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phạm Công Bổng đề nghị các đoàn viên, thanh niên trong BCH phải có sự quyết liệt, lòng nhiệt tình và chủ động hơn nữa. Quyết liệt đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới cách làm của tổ chức đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình phần việc thanh niên gắn với chuyên môn; xây dựng các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát huy truyền thống đi trước mở đường 2
Tân Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT Trịnh Thu Hà tặng hoa chia tay nguyên Bí thư Nguyễn Minh Hiếu và Phó Bí thư Nguyễn Phước Thắng

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan TƯ, Trưởng ban Tổ chức Trần Quyết Thắng biểu dương đóng góp của các cán bộ, đoàn viên thanh niên trong nửa đầu nhiệm kỳ qua vào phong trào của đoàn thanh niên ngành GTVT.

Đồng chí Thắng cũng lưu ý thời gian tới, BCH Đoàn Thanh niên Bộ GTVT cần lưu ý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, đẩy mạnh tập huấn kỹ năng công tác đoàn...

Theo báo cáo, BCH Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ lần thứ IV đã cơ bản được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác đoàn, trong đó có nhiều bước, khâu mang tính đột phá mới.

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phát huy truyền thống đi trước mở đường 3
Tân Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT phát biểu nhận nhiệm vụ

Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung, thông qua các hoạt động thực tiễn, phát huy tinh thần gương mẫu, tự rèn luyện của đoàn viên thanh niên. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của người đoàn viên, thanh niên tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Đoàn Bộ đã cổ vũ và tổ chức cho đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, tuyên truyền giữ gìn an ninh, an toàn giao thông,… tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành. 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên hưởng ứng và tham gia tốt cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" và được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn.

Từ nay đến 2017, BCH Đoàn Bộ đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung triển khai quyết liệt, tích cực Nghị quyết 39-NQ/BCSĐ, thông báo kết luận, các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ trên tất cả các mặt,…; bám sát Chủ đề công tác hàng năm của Ban Bí thư; tiếp tục triển khai, duy trì phong trào 4 xin, 4 luôn; phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường; tiếp tục kiện toàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ Đoàn chủ chốt; đẩy mạnh, duy trì các hoạt động, phong trào; chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, bám sát các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, của ngành. Chủ động đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên...

Thiện Anh