Đoàn Thanh niên GTVT tuyên truyền chất lượng công trình

07/04/2014 19:43

Tổ xung kích của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ GTVT vừa được thành lập để đẩy mạnh tuyên truyền Năm chất lượng công trình giao thông 2014.

Tổ xung kích của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ GTVT vừa được thành lập để đẩy mạnh tuyên truyền năm chất lượng công trình giao thông 2014.

Đoàn thanh niên gtvt tuyên truyền chất lượng công trình
Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT xung kích trên nhiều lĩnh vực xã hội, tuyên truyền ATGT

Ban Thường vụ Đoàn Bộ GTVT vừa ra Quyết định thành lập Tổ xung kích của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ GTVT đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chủ đề năm chất lượng công trình giao thông 2014: “Siết chặt quản lý của các Ban Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát”.

Tổ xung kích gồm 13 đồng chí hầu hết là bí thư đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT. Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Minh Hiếu làm Tổ trưởng.

Bên cạnh đó, Tổ xung kích cũng mời Bí thư đoàn các Tổng công ty Công trình giao thông 1, 4, 8, Thăng Long và Bí thư đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT tham gia.

Tổ có nhiệm vụ tham mưu xây dựng dự thảo trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn bộ các chương trình, kế hoạch hưởng ứng năm chất lượng, tiến độ công trình giao thông theo chủ đề từng năm do Bộ GTVT phát động. Thường xuyên bám sát các công trình trọng điểm, các điểm nóng, các công trình triển khai thực hiện để đề xuất các công trình, phần việc cho Đoàn Thanh niên Bộ tham gia thực hiện. Xây dựng nội dung phối hợp làm cơ sở Đoàn Bộ phối hợp công đoàn phát động rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng theo chủ đề chất lượng, kỷ cương, tiến độ công trình từng năm do Bộ GTVT ban hành.

Thiện Anh