Doanh nghiệp bị “ghim” hàng vì kiểm tra chuyên ngành

26/09/2017 07:14

Một số lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của Công ty CPTM Ngân Hà bị xử lý thủ tục thông quan chậm.

doanh nghiệp bị “ghim” hàng vì kiểm tra chuyên ngành

Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, rà soát việc xử lý thủ tục đối với các lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của một doanh nghiệp bị “ghim” lại do kiểm tra chuyên ngành.

Cụ thể, theo đơn phản ánh lên Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan của Công ty CP Thương mại Ngân Hà, công chức một số chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đã xử lý thủ tục thông quan chậm các lô hàng của công ty này thuộc diện kiểm tra chuyên ngành được đưa về bảo quản dù doanh nghiệp đã cũng cấp đủ thông tin.

Theo thông tin rà soát ban đầu từ Tổng cục Hải quan, nguyên nhân được xác định khi cơ quan quản lý chuyên ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có xác nhận kết quả, chuyển lên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Tuy nhiên, cổng thông tin chưa có chức năng truyền thông tin trực tiếp đến các chi cục nơi mở tờ khai nên các đơn vị gặp khó khăn trong theo dõi, cập nhật kịp thời về kết quả đối với các lô hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành. 

Cao Sơn