Doanh nghiệp ”chết” hàng loạt, thu ngân sách giảm mạnh

03/03/2021 16:37

Số doanh nghiệp “chết” lâm sàng tăng 60,5%, thu ngân sách nhà nước trong hai tháng đầu năm 2021 cũng giảm mạnh.

doanh nghiệp ”chết” hàng loạt, thu ngân sách giảm mạnh

Thu ngân sách nhà nước hai tháng đầu năm 2021 bằng 98,6% so với cùng kỳ 2020. Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế ngày 3/3, hai tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 246.449 tỷ đồng, chỉ bằng 22,1% so với dự toán và bằng 98,6% so với cùng kỳ 2020.

Lý giải về số thu ngân sách giảm mạnh, Tổng cục Thuế cho hay, tháng Hai trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 và đợt bùng phát dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do đó hoạt động thương mại trong nước, vận tải và du lịch giảm so với tháng trước.

Tháng 2, ngành thuế đã thực hiện 3.412 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, kiểm tra 16.500 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, kiến nghị xử lý 3.383,89 tỷ đồng. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 779,56 tỷ đồng, giảm khấu trừ 123,92 tỷ đồng, giảm lỗ 2.480,41 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách 345,23 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, do kỳ nghỉ Tết nguyên đán và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị chậm lại, đồng thời chủ đầu tư, nhà thầu chủ yếu tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp nên tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm so với kế hoạch đạt không cao, bằng 9% so với kế hoạch năm.

Cùng với đó, trong 2 tháng đầu năm có tới 19.741 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng đến 60,5% so với cùng kỳ đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách.

Trong số thu ngân sách nói trên, giảm mạnh nhất là số thu từ dầu thô khi chỉ ước đạt 4.897 tỷ đồng, bằng 21,1% so với dự toán và bằng 46,7% so với cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 241.553 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước ước đạt 200.392 tỷ đồng, bằng 22,7% so với dự toán.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, so với dự toán có 8/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 20%), chỉ 7/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng.

Số thu ngân sách trung ương lũy kế 2 tháng đầu năm năm 2021 ước đạt 109.000 tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 137.449 tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán, bằng 103,2% so với cùng kỳ.

C.Sơn