Doanh nghiệp có cơ hội đóng góp chính sách trước ảnh hưởng biến đổi khí hậu

22/07/2021 22:07

Mạng lưới để kết nối doanh nghiệp với các nhà khoa học, những người hoạch định chính sách nhằm xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu

“Đây là mạng lưới đầu tiên tập hợp các doanh nghiệp tham gia để bàn về các giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh và đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH)”.

Doanh nghiệp có cơ hội đóng góp chính sách trước ảnh hưởng biến đổi khí hậu 1

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ (bên trái ảnh) thông tin về MRPN. Ảnh: VCCI Cần Thơ

Đó là một phần nội dung thông cáo báo chí mà Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) chi nhánh Cần Thơ công bố ngày 22/7. Mạng lưới mà VCCI chi nhánh Cần Thơ đề cập là Mạng lưới doanh nghiệp thích ứng BĐKH khu vực ĐBSCL (Mekong Delta Resilient Business Network - MRBN).

Sau 1 năm chuẩn bị, VCCI chi nhánh Cần Thơ cùng Quỹ châu Á (The Asia Foundation - TAF) đã công bố quyết định thành lập MRBN, với sự tài trợ của tập đoàn UPS. MRBN có chức năng, nhiệm vụ là hỗ trợ thông tin, kỹ thuật về thích ứng và ứng phó BĐKH; hợp tác, tăng cường các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường vai trò doanh nghiệp khi xây dựng, phản biện chính sách cũng như nâng cao trách nhiệm xã hội liên quan đến thích ứng BĐKH.

Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ, Chủ tịch MRBN cho biết, việc xây dựng mạng lưới để kết nối doanh nghiệp với các nhà khoa học, những người hoạch định chính sách nhằm xây dựng năng lực thích ứng với BĐKH cho doanh nghiệp vùng ĐBSCL.

Những năm gần đây, ĐBSCL là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong 7 vùng kinh tế của cả nước bởi tác động của BĐKH, nhất là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và ngập lụt. Điều này gây ra những thách thức chưa từng có tiền lệ cho sự phát triển kinh tế, đời sống dân sinh của vùng.

Doanh nghiệp có cơ hội đóng góp chính sách trước ảnh hưởng biến đổi khí hậu 2

Một số thành viên của MRBN. Ảnh: VCCI Cần Thơ

Chính phủ đã có nhiều chính sách ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do BĐKH gây ra, trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm.

Tuy nhiên, sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình hoạch định, xây dựng và phản biện chính sách còn mờ nhạt, dù doanh nghiệp chính là đối tượng bị ảnh hưởng và đồng thời cũng là những tác nhân chính yếu có khả năng sáng tạo, sản xuất ra các sản phẩm thích ứng và chống chịu với BĐKH, giúp nền kinh tế địa phương hồi phục, phát triển.

Chính vì điều đó, VCCI chi nhánh Cần Thơ đã có sáng kiến thành lập MRBN. Tại đây, doanh nghiệp có điều kiện để nâng cao năng lực kinh doanh, chủ động tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách liên quan đến BĐKH. Theo đó sẽ hình thành các kênh thông tin, giúp mở ra các cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp liên quan đến BĐKH trong thời gian tới.

Thành viên Ban Điều hành và Ban Thường trực MRBN gồm có đại diện VCCI, Quỹ châu Á tại VN, Đại học Cần Thơ, Cục BĐKH (Bộ TNMT) và một số doanh nghiệp trong vùng ĐBSCL.

Quang Lợi