Doanh nghiệp được lập phương án giá điều hành vận tải đường sắt

17/03/2019 11:15

Khi yếu tố hình thành giá dịch vụ điều hành vận tải đường sắt biến động, doanh nghiệp có quyền đề nghị điều chỉnh giá...

Doanh nghiệp được lập phương án giá điều hành vận tải đường sắt 1
Khi yếu tố đầu vào của giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt biến động, doanh nghiệp có quyền đề xuất cơ quan Nhà nước điều chỉnh

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 11/2019 sửa đi, bổ sung một sđiều của Thông tư số 24/2018 về xây dựng biu đồ chạy tàu và điều hành GTVT đường sắt.

Nội dung nổi bật của thông tư này là việc trao quyền và trách nhiệm cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt liên quan đến giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt.

Cụ thể, khi các yếu tố hình thành giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt có biến động tăng, giảm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, cơ quan quản lý Nhà nước về đường sắt hoặc doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có quyền yêu cầu hoặc đề xuất điều chỉnh phương án giá tối đa dịch vụ trên.

"Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá trình Cục Đường sắt VN thẩm định; Bộ GTVT quyết định giá tối đa dịch vụ sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính", nội dung thông tư nêu.

Cùng đó, so với quy định hiện hành, quy định mới bổ sung quyền của cơ quan quản lý Nhà nước, còn doanh nghiệp có quyền đề xuất, yêu cầu điều chỉnh và trách nhiệm lập phương án điều chỉnh giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt.

Trong số các nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt được quy định tại Điều 18 cũng được bãi bỏ quy định "Không tính giá trị lợi thế thương mại của từng tuyến đường" nhằm xây dựng giá phù hợp với thực tế.

Cũng theo các thông tư trên, điều hành GTVT đường sắt gồm các nội dung: Lập, phân bổ và công bố biểu đồ chạy tàu; Tổ chức chạy tàu thống nhất, tập trung theo đúng biểu đồ đã công bố; Chỉ huy giải quyết các sự cố khẩn cấp hoặc bất thường xảy ra trên đường sắt; Thu nhận và tổng hợp thông tin liên quan đến công tác điều hành; Phối hợp điều hành với các tổ chức đường sắt quốc tế; Lưu trữ dữ liệu liên quan đến công tác điều hành.

Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia chịu trách nhiệm điều hành GTVT đường sắt trên đường sắt quốc gia theo biểu đồ chạy tàu đã được công bố.

Việc quy định giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư theo hình thức giá tối đa đối với tàu khách, tàu hàng trên từng tuyến đường. Biểu mức giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt được ban hành kèm theo thông tư. Thông tư sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 1/5/2019.

Hồng Xiêm