Doanh nghiệp FDI chú trọng môi trường đầu tư hơn ưu đãi

27/06/2014 09:57

Sáng 26/6, Cục Đầu tư nước ngoài và Tổ chức Công nghiệp Liên hợp quốc đã tổ chức Hội thảo "Ưu đãi đầu tư với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: nghiên cứu từ Điều tra công nghiệp Việt Nam". 

Sáng 26/6, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư) và Tổ chức Công nghiệp Liên hợp quốc (Unido) đã tổ chức Hội thảo “Ưu đãi đầu tư với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: nghiên cứu từ Điều tra công nghiệp Việt Nam”.

Theo báo cáo Điều tra công nghiệp Việt Nam, quyết định đầu tư của các doanh nghiệp FDI bị tác động chủ yếu bởi nền tảng kinh tế vững chắc trong các nền kinh tế của nước chủ nhà, rồi sau đó mới đến khung ưu đãi. Bởi phía doanh nghiệp cho rằng, ưu đãi đầu tư không bao giờ có thể bồi hoàn và bù đắp cho những thách thức mà các điều kiện môi trường đầu tư yếu kém và không thuận lợi tạo nên. 


Báo cáo Điều tra cũng chỉ ra rằng, các doanh nghiệp FDI nhận được ưu đãi đầu tư hoạt động tốt hơn các doanh nghiệp Việt Nam (có xu hướng sử dụng nhiều lao động hơn, có năng suất lao động cao hơn và có vốn đầu tư nhiều hơn), nhưng so với các doanh nghiệp FDI không nhận được ưu đãi nào, thì doanh nghiệp FDI có ưu đãi lại không có sự khác biệt lớn, trừ tiền lương trung bình cao hơn.

Hải Quỳnh