Doanh nghiệp FDI xuất siêu 7,15 tỷ USD

20/10/2014 13:11

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI trong tháng 9 đạt gần 16,07 tỷ USD, tăng 6,3%, tương ứng tăng 956 triệu USD so với tháng trước.

doanh nghiệp fdi xuất siêu 7,15 tỷ usd

Trong đó, xuất khẩu gần 67,81 tỷ USD, tăng 15,6% (hơn 9,17 tỷ USD); nhập khẩu hơn 60,66 tỷ USD, tăng 10,5% (hơn 5,75 tỷ USD). Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9, khối doanh nghiệp FDI xuất siêu 7,15 tỷ USD.

Bảo Nguyên