Doanh nghiệp hàng hải lại "cầu cứu" Bộ trưởng Thăng

05/08/2014 17:18

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trực tiếp lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tại Hội nghị trực tuyến đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển diễn ra sáng nay, 5/8.