Doanh nghiệp nào muốn đầu tư nối thông QL15D từ QL1 lên đường HCM?

01/04/2023 22:58

Việc đầu tư nối thông QL15D từ QL1 lên đường HCM nhánh Tây (Quảng Trị) sẽ rút ngắn hành trình từ cửa khẩu La Lay về cảng Mỹ Thủy hơn 60km...

Ngày 1/4, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị tư vấn và liên danh Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn - Công ty TNHH Nhà máy điện Xekong (gọi tắt liên danh 2 công ty).

Đây là 2 nhà đầu tư liên danh đã đề xuất nghiên cứu khảo sát đầu tư xây dựng đường nối từ cửa khẩu quốc tế La Lay đến cảng Mỹ Thủy (QL15D) cũng như đầu tư xây dựng cụm cảng Mỹ Thủy và khu dịch vụ hậu cần cảng.

doanh nghiệp nào muốn đầu tư nối thông ql15d từ ql1 lên đường hcm?

Khu vực giao QL1 với đường về cảng Mỹ Thủy (bên phải) hiện nay và đoạn từ QL1 lên đường HCM nhánh Tây (bên trái) chưa được đầu tư

Rút ngắn hành trình, hình thành hành lang La Lay - Mỹ Thủy...

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hành lang La Lay - Mỹ Thủy là hành lang có tầm chiến lược, quan trọng kết nối vùng với các nước trong khu vực, đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ.

Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến QL15D, cụm cảng Mỹ Thủy và khu dịch vụ hậu cần cảng góp phần hình thành hành lang La Lay - Mỹ Thủy, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là cấp thiết, trọng điểm, trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm 2023.

“Chủ trương nghiên cứu, khảo sát đầu tư đường nối từ cửa khẩu La Lay đến cảng Mỹ Thủy (QL15D), cụm cảng Mỹ Thủy và khu dịch vụ hậu cần cảng đã được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất kết luận tại Thông báo số 369-TB/TU ngày 1/12/2022.

doanh nghiệp nào muốn đầu tư nối thông ql15d từ ql1 lên đường hcm?

Đoạn đường về cảng Mỹ Thủy giao với QL1

Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày ban hành văn bản này, liên danh 2 công ty phải có hồ sơ báo cáo trình cấp có thẩm quyềm xem xét, quyết định. Sau thời gian trên, nếu liên danh 2 công ty không có hồ sơ báo cáo thì văn bản này hết hiệu lực”, nội dung văn bản nêu rõ.

Nghiên cứu giải pháp hướng tuyến thuận lợi nhất và khả thi

Đối với QL15D đoạn từ QL1 đến đường HCM nhánh Tây, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là đoạn tuyến cần ưu tiên đầu tư để thông tuyến, nhưng theo báo cáo của đơn vị tư vấn, phương án tuyến nghiên cứu, khảo sát phải đi qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng tự nhiên... với tổng diện tích chiếm dụng khoảng 65ha”.

Do đó, để thuận lợi trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các thành viên liên danh 2 công ty làm việc thống nhất với cơ quan đầu mối (Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị) thống nhất phương án nghiên cứu, nhằm sớm đưa ra giải pháp hướng tuyến đảm bảo thuận lợi nhất, khả thi để sớm triển khai thi công.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, nghiên cứu các phương án tuyến khả thi, giảm thiểu tác động đến phạm vi các loại rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông; nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp về chuyển đổi rừng khi thực hiện dự án, hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

Đối với QL15D đoạn từ đường HCM nhánh Tây đến cửa khẩu La Lay, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chỉ đạo tại Văn bản số 883/UBND-KT ngày 10/3/2023, giao Sở GTVT chủ trì, làm việc với nhà đầu tư liên danh 2 công ty khảo sát, nghiên cứu xây dựng phương án thiết kế, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ GTVT để triển khai theo quy định, hoàn thành trước ngày 10/4/2023.

“Trên cơ sở dự toán chi phí đầu tư, yêu cầu liên danh 2 công ty phải có văn bản cam kết tự bố trí kinh phí để thực hiện theo đúng thiết kế được chấp thuận”, nội dung văn bản nêu.

Đối với nghiên cứu, khảo sát cụm cảng Mỹ Thủy và khu dịch vụ hậu cần cảng, UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn liên danh 2 công ty nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng đảm bảo quy định.

Đoạn tuyến QL15D từ đường HCM nhánh Tây uốn lượn theo các triền núi lên cửa khẩu La Lay

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ liên danh 2 công ty trong quá trình triển khai, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, chuẩn bị nội dung, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến để triển khai theo đúng quy định.

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1 tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15/8/2017. Trong đó, khu dịch vụ hậu cần cảng, hỗ trợ phát triển cảng biển (logistics) với diện tích quy hoạch toàn khu là 119,4ha.

doanh nghiệp nào muốn đầu tư nối thông ql15d từ ql1 lên đường hcm?

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn cũng là một trong những đơn vị đang vận chuyển than từ Lào về cảng Chân Mây qua cửa khẩu La Lay...

Theo quy hoạch chi tiết, khu bến cảng Mỹ Thủy được xác định là khu bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp phát triển có điều kiện. Quy mô và tiến trình phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường, khả năng huy động vốn của chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng kết nối đến cảng...

Trước đó, đơn vị tư vấn báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong quá trình nghiên cứu dự án QL15D, đơn vị đã nghiên cứu từng dự án thành phần và nghiên cứu trong rất nhiều giai đoạn. Về tổng thể, dự án QL15D từ cảng Mỹ Thủy đến cửa khẩu La Lay có chiều dài khoảng 92km, được chia làm 5 đoạn. Đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến QL1 dài khoảng 13,8km (đã có đường cũ), đoạn từ giao QL1 đến đoạn Km 30 của cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 7,7km, đoạn từ cao Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh (HCM) nhánh Tây dài khoảng 34km, đoạn đi trùng đường HCM nhánh Tây dài khoảng 24,3km và đoạn từ đường HCM nhánh Tây đến cửa khẩu La Lay dài khoảng 12,5km.

Hiện nay, phương tiện từ cửa khẩu La Lay phải đi theo đường HCM nhánh Tây ra cầu treo Đakrông rồi mới rẽ vào QL9 để xuống QL1 đoạn qua TP Đông Hà sau đó vào phía cảng Mỹ Thủy (dài khoảng 153km). Nếu đầu tư được tuyến QL15D thông nối từ QL1 đến đường HCM nhánh Tây, ngoài việc góp phần thúc đẩy khu kinh tế phía Nam của tỉnh, còn rút ngắn hành trình vận chuyển từ cửa khẩu La Lay về cảng Mỹ Thủy khoảng 60km so với phải đi đường vòng ra QL9 xuống QL1 như hiện nay...

Duy Lợi