Doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều hơn thành lập mới

30/06/2014 13:10

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 6/2014, cả nước có 6.087 doanh nghiệp (DN) được thành lập mới với số vốn đăng ký 57,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% về số DN và tăng 89,6% về vốn đăng ký so với tháng trước. 

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 6/2014, cả nước có 6.087 doanh nghiệp (DN) được thành lập mới với số vốn đăng ký 57,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% về số DN và tăng 89,6% về vốn đăng ký so với tháng trước.

doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều hơn thành lập mới

Song cũng trong tháng 6, DN gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động là 6.369 trường hợp, giảm 5,1% so với tháng 5/2014. Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có 37.315 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 230,9 nghìn tỷ đồng, giảm 4,1% về số DN và tăng 19,3% về vốn so với cùng kỳ năm 2013. Riêng số DN giải thể hoặc ngừng hoạt động là 33.454, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Số DN rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm là 8.322 doanh nghiệp, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Thảo Nguyên