Doanh nghiệp Nhà nước "ế" vốn đầu tư ngoài ngành

03/04/2014 17:44

Nhiều tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng cho biết, khó thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo lộ trình, bởi đã tổ chức đấu giá nhiều lần mà vẫn... ế!