Doanh nghiệp Nhà nước trả lương cao nhất

11/04/2014 13:44

Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước cao gấp 1,7 lần khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và cao gấp 1,2 lần so với khu vực doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 

Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước cao gấp 1,7 lần khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và cao gấp 1,2 lần so với khu vực doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Doanh nghiệp Nhà nước trả lương cao nhất 1
Lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước có thu nhập cao nhất

Đó là một trong những kết quả điều tra của báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2013 vừa công bố. Báo cáo cũng cho biết, giai đoạn 2007-2012, lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước có thu nhập cao nhất so với lao động của các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, có tốc độ tăng thu nhập cho người lao động cao nhất lại thuộc về các doanh nghiệp FDI với mức tăng 34,5%.

Xuân An