Doanh nghiệp quay lại hoạt động nhiều hơn doanh nghiệp giải thể

01/03/2015 10:31

Hai tháng đầu năm, cả nước có 4.376 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 2.055 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

doanh nghiệp quay lại hoạt động nhiều hơn doanh nghiệp giải thể
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động hai tháng qua tăng 20,2% so với cùng kỳ

Số liệu mà Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa công bố cho thấy một tín hiệu đáng mừng là trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 4.376 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2014).

Một số lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 là tài chính, ngân hàng, bảo hiểm (tăng gần 116%); kinh doanh bất động sản (tăng gần 53%); khai khoáng (tăng hơn 46%); giáo dục, đào tạo (tăng gần 40%)…

Hai tháng đầu năm, cả nước có 13.766 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 77,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 23,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Kế hoạch và đầu tư nhận định, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động gia tăng là tín hiệu tốt của nền kinh tế, thể hiện cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp đang có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Tuy nhiên, hai tháng qua, cũng có trên 16.000 doanh nghiệp vì kinh doanh khó khăn đã phải đăng ký giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động. Trong đó, có 2.055 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh (tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước) và 14.040 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động (tăng 25%). Phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động là doanh nghiệp quy mô nhỏ với số vốn dưới 10 tỷ đồng.

Quỳnh Anh