Doanh nghiệp tặng siêu xe, không để địa phương toàn quyền quyết định

08/03/2017 17:48

Doanh nghiệp tăng siêu xe, theo Bộ Tài chính phải báo cáo chứ không để địa phương toàn quyền quyết định như hiện nay.

doanh nghiệp tặng siêu xe, không để địa phương toàn quyền quyết định

Việc doanh nghiệp tăng siêu xe, Bộ Tài chính cho rằng địa phương phải báo cáo chứ không thể toàn quyền quyết định như hiện nay

Tại cuộc họp báo về xe công chiều 8/3, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính Trần Đức Thắng cho biết, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp kiểm tra làm rõ việc địa phương nhận siêu xe doanh nghiệp tặng có hợp pháp hay không.

Bộ Tài chính sau đó đã có ngay văn bản yêu cầu các địa phương gồm Cà Mau, Đà Nẵng báo cáo về việc tiếp nhận, sử dụng ô tô được tặng. Đến 8/3, danh sách này có thêm tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở báo cáo của địa phương, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Ông Thắng cho biết việc nhận quà tặng được điều chỉnh tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tặng nhận và nộp lại quà tặng của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. 

Trong đó, quy định trường hợp nào được nhận quà tặng và trường hợp nào không được nhận; quà tặng có thể không chỉ là ô tô mà có thể là thứ khác. Ông Thắng cho biết, trên thực tế, đã có một số đơn vị tặng thiết bị y tế, thiết bị giáo dục cho các địa phương.

Ông Thắng cho hay, nếu việc tặng quà gắn với các điều kiện phù hợp và không có chuyện lợi dụng thì được nhận và sử dụng theo tiêu chuẩn định mức. Còn nếu quà tặng vượt quá tiêu chuẩn định mức, nơi nhận phải xử lý theo hình thức bán và nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

Theo quy định, các bộ ngành, địa phương đơn vị tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc nhận quà tặng của tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở Quyết định 64 nói trên.

Còn về các trường hợp địa phương nhận được siêu xe do các doanh nghiệp tặng như thời gian trên, đại diện Bộ Tài chính cho hay sẽ không thuộc diện báo cáo với Bộ Tài chính. “Nếu là tài sản công thì sẽ được nhập vào dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước”, ông Thắng nói.

Mặc dù vậy, theo ông Trần Đức Thắng, Quyết định 64 do bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ ban hành tới nay đã 10 năm nên cần đánh giá lại việc này.

“Từ thực tế địa phương nhận siêu xe, chúng tôi đang suy nghĩ theo hướng với một số tài sản có giá trị lớn hoặc tài sản có tính nhạy cảm, đối tượng cho tặng nhạy cảm thì phải báo cáo cho một cấp quyết định chứ không để địa phương toàn quyền quyết định như hiện nay. Vấn đề này có thể sẽ điều chỉnh trong thời gian tới, chúng tôi cũng cần đánh giá kỹ càng chứ không thể làm ngay”, ông Thắng nói.

Xem thêm video:

C.Sơn