Doanh nghiệp vận tải có được mua cổ phần tại trung tâm đăng kiểm?

13/03/2017 16:10

Đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô không được nắm quá 10% cổ phần tại trung tâm đăng kiểm.

Doanh nghiệp vận tải có được mua cổ phần tại trung tâm đăng kiểm? 1

Cục Đăng kiểm VN thường xuyên tổ chức các hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý, đăng kiểm viên

 Tin từ Cục Đăng kiểm VN ngày 13/3 cho biết, tại TP. Cần Thơ, Cục vừa tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định 63 của Chính phủ  ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh xe cơ giới. Tham dự tập huấn có 421 người là lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của 142 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình yêu cầu lãnh đạo các trung tâm, đăng kiểm viên nỗ lực nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 08 của Thủ tướng ngày 12/4/2014 về các giải pháp cấp bách để nâng chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

Một trong nội dung được tập trung phổ biến là việc giới hạn mua cổ phần tại các trung tâm đăng kiểm. Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô không được nắm quá 10% cổ phần tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Một vấn đề nữa được phổ biến là các điều kiện mà các trung tâm phải đáp ứng như: sau 18 tháng kể từ khi được cấp giấy chứng nhận hoạt động, trung tâm đăng kiểm phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Đây là điều kiện chuyển tiếp mà nhiều trung tâm đăng kiểm đã được phép hoạt động trước thời điểm Nghị định 63 có hiệu lực (1/7/2016) chuẩn bị phải đạt tiêu chí trên. Hội nghị cũng dành thời gian tập huấn, phổ biến kinh nghiệm kiểm định xe cơ giới cho các đăng kiểm viên.

Được biết, theo quy định, trong một số trường hợp trung tâm đăng kiểm sẽ bị đình chỉ hoạt động một phần hoặc toàn bộ trong thời gian 1-3 tháng: có từ 3 lượt đăng kiểm viên trở lên bị đình chỉ hoặc trong 12 tháng mà có từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

Huy Lộc