Video: Doanh nghiệp vận tải kỳ vọng gì năm mới Tân Sửu 2021?

09:03, 10/02/2021

Doanh nghiệp vận tải khách đường bộ mong chờ năm mới Tân Sửu 2021, dịch Covid-19 sẽ sớm chấm dứt để phục hồi sản xuất kinh doanh.

Nhóm phóng viên